AUKTORISATION, VAD ÄR DET? Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) är branschorgan för båtbesiktningsmän och instiftades i januari 1985 (se HISTORIK). Auktorisation kräver medlemsskap och att följa regelverket.

AUKTORISATION HAR FLERA SYFTEN

 • Det första är att formalisera kompetenskravet för att kunna få en auktorisation.
 • Det andra är riktlinjer och regler för hur en auktoriserad besiktningsman skall arbeta.
 • Det tredje är att styrelsen får normer att värdera den enskildes arbete efter och underlag för styrning och uppföljning.

Auktorisationen är uppbyggd med ett regelverk som innehåller olika moment

 • Stadgar som reglerar föreningens villkor och arbete.
 • Formaliserad ansöknings- och antagningsordning.
 • Regler med villkor och kontroll av medlemmarnas arbete.
 • Standardisering av protokoll och dokumentation
 • Auktorisationskommité för prövning och kontroll av den sökandes kompetens.
 • Systematiserade Teoretiska prov
  Övervakade Praktiska prov
  Lämplighetsprov
  Kontroll av vandel
 • Regler för hur och när auktorisationen upphör.

Att vara förordnad av Handelskammaren innebär att Handelskammaren har förtroende för besiktningsmannens arbete. I detta ligger inga tester eller prov för godkännande. Förordnandet bygger på inlämnande av referenser.

Att vara utsedd av Transportstyrelsen (Sjöfartsverket) innebär att Sjöfartsverket har förtroende för besiktningsmannens arbete. I detta ligger inga tester eller prov för godkännande.

BBR är remissinstans för att vara utsedd av Transportstyrelsen.

Endast BBRs medlemmar är auktoriserade och har genomgått både praktiska och teoretiska prov.

Language »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.