Medlemmarna i Båtbesiktningsmännens Riksförening arbetar i självständiga företag med F-skattesedel. Inom sitt kompetensområde utför de opartiska besiktningar, värderingar mm. på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Medlemmarna samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade. Flera arbetar även med närliggande uppdrag som ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar. Besiktningsmännen debiterar på likartat sätt. När det gäller båtar av lägre värde kan besiktningskostnaden bli procentuellt högre, men normalt sett ”betalar det sig” om uppdragsgivaren undviker flerdubbelt större utgifter/ fel pris, genom felaktigt köp. Skickbedömning är en viktig uppgift som parterna har stor nytta av vid exempelvis köp och försäljning. Prissättning ingår i besiktningsmannens kunnande, både vid köp- och försäljning och skador och reparationer, men det är inte en huvuduppgift.

Language »