för Båtbesiktningsmännens Riksförening 2020

ORDFÖRANDE: Kent Wiström, kent@kwmarine.se,               070-835 87 80
VICE ORDFÖRANDE: Jan Peterson, jp@batobesiktning.se,    070-438 29 65 
SEKRETERARE: Bengt Arvidsson, bengt@yacht-consult.se,   076-844 09 45
KASSÖR: Peter Isaksson, peter@boatandconsulting.com,      072-327 25 27     
LEDAMOT: Robert-Jan Krijgsman, sthlm@marinepartner.se, 072-323 84 39    
LEDAMOT: Lars Lindqvist, ltmarinservice@gmail.com,           073-371 31 10 

masen2

Language »