för Båtbesiktningsmännens Riksförening 2020

ORDFÖRANDE: Kent Wiström, kent@kwmarine.se,               0708 35 87 80
VICE ORDFÖRANDE: Jan Peterson, jp@batobesiktning.se,    0704 38 29 65 
SEKRETERARE: Bengt Arvidsson, bengt@yacht-consult.se,   0768 44 09 45
KASSÖR: Peter Isaksson, peter@boatandconsulting.com,      0723 27 25 27     
LEDAMOT: Robert-Jan Krijgsman, sthlm@marinepartner.se, 0723 23 84 39    
LEDAMOT: Lars Lindqvist, ltmarinservice@gmail.com,           0733 71 31 10 

masen2