FÖRHISTORIA om Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR
berättad av Sten Schöld, Lidingö, Hedersmedlem BBR i november 2008

I början av 1983 ringde Thorild Larsson till mig och föreslog att vi skulle träffas och diskutera båtbesiktning. Vi var bekanta sedan tidigt 1940-tal, då vi båda hade uppdrag inom Marinen. Han visste att jag sedan länge utförde besiktning och värdering av båtar, vilket även han gjorde. Vi träffades, angående detta, en första gång den 20 mars 1983. Mötet föll så väl ut att vi hade nästa möte redan fem dagar senare. Vi kom då överens om att samarbeta i viss omfattning, bland annat annonserade vi gemensamt i Svenska Dagbladet.

Under hösten 1983 hade vi två möten, den 12 oktober och den 9 november, där idén om en riksomfattande förening började växa fram. Under 1984 hade vi 6 sammanträden och under detta år anslöt sig Bo Berg, Rune Kock och Ove Forslund till gruppen. Till en början kallade vi oss ”Polarna” för att senare övergå till arbetsnamnet ”Sveriges organiserade Båtbesiktningsmän”.

Våren 1985 blev intensiv, under tiden januari-april hade vi 9 sammanträden, vi hade sedan ytterligare 3 möten under hösten. Redan i januari fastställde vi regler för medlemskap, regler som sedan ersattes av stadgar. Mycket tid ägnades åt namnet för föreningen och utformningen av ett besiktningsprotokoll. Besvärligast var faktiskt namnfrågan, som till sist blev nuvarande Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR). Namnet noterades i min almanacka första gången 2 januari, 1986.

Fram till februari 1986 hölls alla möten, 24 stycken, hemma hos Thorild och Anna-Lisa Larsson i Lännersta, Nacka. Alla möten avslutades med en underbar middag som tillagades av Anna-Lisa. Det sista sammanträdet hos Larssons hölls 5 februari, 1986. Fram till och med 1988 växte sedan medlemsantalet till 21 stycken.

Båtbesiktningsmännens Riksförening har utvecklats vidare och år 2005 firade föreningen sitt 20 års jubileum i Stockholm.

I dag har BBR 17 auktoriserade medlemmar. Under de senaste åren har föreningen utarbetat nya stadgar och regelverk för föreningen och för medlemskapet i föreningen. Speciellt reglerna för auktorisation, kontroll och uppföljning har blivit dokumenterade och organiserade.

Detta gör att föreningen kan välja sina medlemmar efter noggranna teoretiska och praktiska prov med en slutlig lämplighetsprövning. Detta är en viktig hörnsten för att få en jämn och god kompetensnivå hos föreningens medlemmar. Utbildning och kunskapsutbyte sker regelbundet i aktuella ämnen som gör att uppdragsgivaren alltid får en professionell bedömning.

BBR arbetar i samverkan med Sjöfartsverket som bl. a. remissinstans. Flertalet av BBR:s medlemmar är upptagna på Sjöfartsverket lista över utsedda besiktningsmän. Föreningen stödjer sina aktiva medlemmar med en kollektiv ansvarsförsäkring. Även om medlemmarna har ett brett kunnande har det flesta specialkunskaper som framgår på respektive besiktningsmans presentation.

Language »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.