HUR GÅR EN AUKTORISERAD BESIKTNING TILL? En Auktoriserad Besiktningsman följer i stort föreningens standard ock dokumenterar enligt standardprotokollet så långt möjligt.
Är båten vinterförvarad på land och täckt med presenning eller liknande, är det begränsade möjligheter för att besiktiga däck och andra delar som fribord mm. som är täckta. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skrapa bort bottenbehandlingen fläckvis. Om båten skall sjösättas igen kan det vara bra om det finnes lite ny bottenfärg tillhands för att måla över eventuella fläckar.

Av praktiska skäl bör besiktningen starta på land och båten skall vara torr för att kunna göra fuktmätning. (Några dagars torktid.)

Normalt startar besiktningen med att på plats skriva ned data och uppgifter om båten, historik, ägarskap mm.

Fuktmätning av skrov och däck och bottenbesiktning skall normalt utföras först. Sedan kan båten sjösättas och resten av besiktningen göras i sjön.

Besiktningsmannen besiktigar alla funktioner enligt det överenskomna uppdraget och dokumenterar deras skick enligt en skala 0 till 3

Segel och rigg skall bedömas okulärt. Om provsegling är önskvärd skall  detta avtalas med den aktuella besiktningsmannen. Provkörning av motor (er) måste ske i sjön under last så att motorns skick och prestanda kan bedömas. Under vintertid på land kan inte detta moment ingå.

När besiktningsmannen har gjort besiktningen skriver han sina anteckningar, fotograferar och inhämtar annan information. Om uppdragsgivaren är närvarande kan han be om en muntlig konsultation med genomgång av resultatet med råd och övriga synpunkter om båten, vad han eventuellt måste göra och hur han kan gå vidare. Det skriftliga protokollet bör normalt vara klart inom 1 vecka.

Protokollet innehåller följande rubriker
 
  • Botten och skrov utvändigt
  • Däck och utvändig utrustning
  • Invändig utrustning och inredning
  • El-installation och navigationsinstrument (dock ej fininställning, kontroll funktion endast)
  • Säkerhetsutrustning
  • Motor och motorinstallation okulärbesiktning
  • Provkörning med kontroller
  • Rigg (segelbåt)
Language »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.