HEM

 

Medlemmarna i Båtbesiktningsmännens Riksförening arbetar i självständiga företag med
F-skattesedel. Inom sitt kompetensområde utför de opartiska besiktningar, värderingar mm på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Besiktningsmännen utför arbeten över hela Sverige och även internationellt.
Medlemmarna samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade.
Flera arbetar även med närliggande uppdrag som ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar.

Leave a Reply